M+L Logistik

Rozhovor s novým školitelem Kamilem.

Kdo je nový školitel Kamil? Kamil Maštalíř dlouhodobě dosahoval nejlepších výsledků ve fleetboardu a má dostatečné zkušenosti z provozu, aby se mohl stát dobrým školitelem. Jsme moc rádi, že tuto nabídku k 1. 9. 2017 přijal a je našim řidičům plně k dispozici. Na začátku září jste změnil pracovní pozici na školitele a pracujete s […]

Rozhovor s panem Melzerem: Ohlédnutí za rokem 2017

Blíží se konec roku 2017, který byl ve znamení mnoha změn. Poslední rozhovor v měsíčníku roku 2017 je věnován panu Melzerovi, jednateli společnosti. Firemní měsíčník je jednou z novinek v roce 2017. Hlavním úkolem měsíčníku je přiblížit zaměstnancům dění ve firmě. Jak nyní vnímáte měsíčník vy po pár měsících jeho existence? Jsem rád, že vznikl […]