M+L Logistik

Příběh

Příběh M+L LOGISTIK

Jsme česká firma, která již od roku 1992 udává směr v transportní logistice. V daném sektoru jsme vždy hledali a hledáme moderní a efektivní řešení pro naše dlouhodobé klienty, aby co nejvíc zrychlili a zefektivnili dopravu svých produktů. Pro naše klienty představujeme spolehlivého a dlouhodobého partnera, který je známý svojí férovostí a důvěryhodností.

 

Poslání M+L LOGISTIK

Hlavním posláním společnosti M+L LOGISTIK je provozovat tuzemskou a zahraniční silniční dopravu, zajišťovat služby kombinované dopravy a zpracovávat návrhy komplexních logistických řešení. Podstatnou část tvoří budování dlouhodobých pracovních i přátelských vztahů, férové jednání a být inovativní v dopravním sektoru.

Historie

1992Založena společnost AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o.
1995Zahájena služba silničních přeprav námořních kontejnerů
1997Zahájeno monitorování vozidel systémem EutelTruck
1998Přepravy pod kontrolovanou teplotou realizovány ze 40 % z celkového portfolia
2002Změna sledování vozidel na systém GPS
2003Změna obchodního názvu z AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o. na M+L LOGISTIK s.r.o. – v souvislosti se změnou dochází k zásadnímu přechodu z poskytování silniční dopravy na zajištění komplexních logistických služeb
2004Certifikace společnosti – management kvality ISO 9001 (Lloyd´s Register)
2006Získána dotace na vzdělávání zaměstnanců 3,5 mil. Kč (marketing, management, jazykové kurzy, projektové řízení, interpersonální dovednosti apod.)
2008Uzavřen dlouhodobý kontrakt na přepravu nebezpečných věcí (ADR)
2009Získána dotace na nákup manipulovatelných návěsů a kontejnerů (pro provoz v režimu kombinované dopravy) 11,6 mil. Kč
2011Získáno ocenění od MDČR za projekt kombinované dopravy v rámci soutěže Volná cesta (nárůst podílu KD oproti minulému období o 45 %)
2012Poprvé překročen počet zaměstnanců 200
2012M+L LOGISTIK s.r.o. se stává součástí skupiny spolupracujících společností – UPLINE CZ s.r.o., VELLERIN, a.s.
2014Zahájena obnova vozového parku (z 50 % již realizovaná obnova z EURO V na EURO VI)
2016Získáno ocenění od společnosti Mercedes-Benz ČR za první místo v hospodárné jízdě
2017Slavíme 25 let působení na evropském dopravním trhu

1992

založení společnosti

45000

přeprav ročně

230

počet zaměstnanců

Členství v organizacích

M+L LOGISTIK je členem v těchto organizacích: