M+L Logistik

Služby

Thumbnail
Tuzemská a zahraniční doprava

Zajišťujeme přepravy:

 • standardní (kusové, paletové, celovozové zásilky)
 • pod kontrolovanou teplotou (dle Dohody ATP)
 • nebezpečných věcí (dle Dohody ADR)
 • přeprava zboží vysoké hodnoty
 • just-in-time
 • just-in-sequence
 • standby koncept

Portfolio oblastí zákazníků:

 • individuální požadavky
 • potravinářský průmysl
 • automobilový průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • chemický průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • strojírenský průmysl
 • stavební průmysl

Ostatní informace:

 • Zboží je po celou dobu realizace zakázky monitorováno pomocí GPS (kromě souřadnic místa, je nejčastěji zákazníky požadováno monitorování zabezpečení a teploty nákladového prostoru)
 • V rámci zahraničních přeprav nabízíme přepravy zejména v rámci EU, kde se specializujeme na Německo, Francii, země Beneluxu, Itálii, Rakousko, Polsko a Slovensko
 • Přepravy realizujeme vozidly splňující nejvyšší EURO normu
 • Za dobu existence společnosti disponujeme i rozsáhlou sítí smluvních dopravců

Technika při realizaci přepravy:

 • kontejnerová šasí (standardní i sklápěcí) pro přepravy 20", 2 x 20", 30", 40", 45" a HC kontejnerů
 • plachtovými návěsy (standard, low-deck, shrnovací střecha pro nákladku shora)
 • chladírenskými návěsy (jedno-výparníky, dvou-výparníky, on-line monitorování teploty)
 • plachtovými a chladírenskými manipulovatelnými návěsy (pro využití v režimu kombinované dopravy – více info v sekci Kombinovaná doprava)
 • valníková vozidla a přívěsy
 • u vybraných návěsů a přívěsů je součástí i mobilní vysokozdvižný vozík
 • kontejnery 30" (možné jak pro přepravu paletizovaného zboží nebo přepravu sypkých materiálů)

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Kombinovaná doprava
Nabízíme služby kontinentální kombinované dopravy, kde disponujeme vlastní přepravní kapacitou.

Rozdíl v použité technologii:

Pro realizaci se využívá speciálních návěsů, které se liší oproti běžným svým konstrukčním provedením, umožňujícím překládku návěsu ze silnice na železniční vagón a naopak.

Hlavní výhoda kombinované dopravy:

 • možnost vyšší přepravní kapacity (hmotnosti) přepravovaného zboží oproti silniční přepravě
 • eliminace rizika kongescí při přepravách na větší vzdálenosti
 • významná redukce tvorby skleníkových plynů (CO2) při přepravách
 • systém standby nakládky či vykládky

Pro realizaci přepravy disponujeme:

 • manipulovatelnými plachtovými a chladírenskými návěsy (na železnici je naložen pouze návěs bez tahače)
 • kapacita návěsů 100 m3, provedení XXL
 • vlastní kontejnery 30" (možné jak pro přepravu paletizovaného zboží, tak pro přepravu sypkých materiálů)
 • možnost zajistit přepravní kapacitu v režimu kombinované dopravy (silnice, železnice)

Typicky přepravované zboží v oblastech:

 • potravinářský průmysl
 • zemědělský průmysl (obilniny, luštěniny, krmné směsi atd.)
 • petrochemický průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • strojírenský průmysl
 • stavební průmysl (stavební hmoty)

Nejčastěji využívané přepravní proudy v režimu kombinované dopravy:

 • v ČR přepravy Čechy – Morava
 • terminály: Lovosice, Mělník, Ostrava – Paskov, Olomouc, Přerov, Obrnice u Mostu (CZ), Duisburg, Hamburg (DE), Antwerpen (BE), Rotterdam (NL)

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Přeprava ADR
Přeprava ADR

V rámci přeprav nebezpečných věcí dle mezinárodní Dohody ADR nabízíme:

 • kusové i celovozové přepravy tříd nebezpečnosti 1- 9 (kromě třídy 7 - radioaktivní látky a s omezením třídy 1 - výbušné látky, kromě třídy 1.4S)
 • bohaté zkušenosti s přepravou plynů v tlakových lahvích (dlouhodobá specializace na tento typ přeprav)
 • přepravy ADR v režimu kombinované dopravy a využitím výhod tohoto systému (např. vyšší přepravní kapacita, hmotnost)
 • on-line monitoring zboží (vozidel) pomocí GPS, který podporuje dohled nad bezpečností přepravy
 • vybavenou techniku v souladu s požadavky ADR (pravidelná kontrola a údržba zajištěna v rámci informačního systému; on-line telematické informace o vozidle – nahuštění pneumatik, opotřebení brzd, styl jízdy, intenzita brzdění apod.)
 • odborně vyškolené řidiče pro tyto přepravy (nad rámec zákona absolvují kurzy defenzivních jízd a prevence převracení vozidel)
 • zajištění odpovídajících ochranných prostředků pro osádky vozidel
 • konzultace přeprav nebezpečných věcí s vlastním bezpečnostním poradcem ADR

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Přeprava sypkých hmot
Nabízíme speciální přepravy sypkých materiálů ve vlastních 30" kontejnerech. Typicky přepravované zboží v oblastech:
 • petrochemický průmysl (granuláty)
 • energetický průmysl
 • zemědělský průmysl (obiloviny, krmné směsi, granuláty)
 • dřevozpracující průmysl (štěpka)
 • stavební průmysl (stavební hmoty)
Přepravy realizujeme po silnici i železnici s možností dočasného uskladnění materiálu ve vlastních meziskladech s dostatečnou skladovací kapacitou. Součástí poskytovaného servisu je i možnost překládky materiálu z kontejnerů do autosil, pro kterou disponujeme příslušnou technologií.

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Projektová řešení

V rámci projektových řešení nabízíme:

 • vypracování návrhu logistického řešení (optimalizace toků zboží, navržení vhodné techniky nebo i technologie, návrhy v rámci speciálních režimů, jako je přeprava zboží vysoké hodnoty, přeprava pod kontrolovanou teplotou, přepravy typu just-in-time, just-in-sequence apod.), zpracování otevřené kalkulace
 • vysoce kvalifikovaný tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z již úspěšně realizovaných projektů ve spolupráci s VŠE a ČVUT

Řešení nabízíme zejména pro tyto oblasti:

 • vnitropodniková logistika
 • přepravní logistika
 • kombinovaná logistika
 • monitoring a plánování

Pro více informací kontaktujte:

PROPOJENÍ S DALŠÍMI FIRMAMI

Servnisní organizace zajišťující podpůrné
služby v oblasti dopravy a logistiky.