Kolik vozidel je v současné době součástí flotily ML Group?
Aktuálně náš vozový park čítá téměř 170 vozidel různých typů a značek.
Mohli byste mi povědět více o tom, o jaké značky a typy se jedná?
Většina vozidel je značky Mercedes Benz (dále MB). Co se týče typu, nejvíce se využívají „tahače“, nicméně disponujeme i např. valníkovými a skříňovými vozidly. Ty jsou ale zastoupeny ve velmi malém počtu oproti tahačům návěsů.
Jaké specifikace auta mají a co znamenají?
Specifikace jsou u všech vozidel téměř totožné. Vozy nesou označení 1845 Euro VI. Číslice 18 značí povolenou hmotnost 18 tun, 45 zase odkazuje na výkon 450 koňských sil. Euro VI v podstatě znamená, že vozidlo produkuje velmi malé množství emisí oxidu dusíku a pevných částic.
Proč zrovna Euro VI?
Takovouto emisní normu stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy.
Bavme se ještě o emisích. Jaké výhody, případně nevýhody, z dodržování této vyhlášky (resp. normy Euro VI) plynou?
Výhoda spočívá v tom, že šetříme okolní prostředí a tím pádem i zdraví lidí a přírodu. Nevýhody spatřujeme především ve vysokých nákladech na pořízení a provoz takových strojů. Složitost a komplexnost technického řešení vede navíc k větší poruchovosti. Nicméně všichni tady v ML Group veříme, že do budoucnase ty mouchy vychytají.
Jak vozidla obměňujete?
K obměně dochází každé 3 roky. Hlavními důvody jsou spolehlivost a nižší provozní náklady, nezapomínáme ale na to, že pro naše řidiče jsou kamiony takovým druhým domovem a svoji roli tak hraje i jejich pohodlí a spokojenost.
Hrají tyto důvody roli v tom, proč je drtivá většina vozidel značky Mercedes Benz?
Samozřejmě, ale o naší volbě také rozhodovaly okolnosti z počátků našeho podnikání.
Ty byly jaké?
LL: V prvních dvou letech jsme využívali značku LIAZ. Poté v roce 1994, kdy firma Beso zabavila 11 ks tahačů (MB SK 1838) neplatícímu zákazníkovi, došlo k prvnímu „oťukávání“ s vozy MB. Po tvrdých vyjednáváních jsme se stali hrdými majiteli těchto tahačů a dokonce se nám povedlo srazit cenu Mercedesů na úroveň téměř stejnou jako za LIAZky. Co nás ale přesvědčilo o tom, že máme přistoupit ke kompletní obměně vozového parku, byla zkušenost se servisem MB v Německu. Našemu řidiči se po cestě z Ruska porouchala vodní pumpa, a musel zastavit na servis v Cham. S obavami jsme očekávali, na kolik nás oprava přijde, a o to víc nás příjemně potěšilo, když nám šofér volal, že servis je zadarmo. Nevěděli jsme totiž, že vozidlo bylo předešlým majitelem zakoupeno s prodlouženou zárukou. Solidní a férove jednání servisu nás nakonec utvrdilo v tom, že děláme správně a že MB je pro nás skvělý partner.