Kdo je nový školitel Kamil? Kamil Maštalíř dlouhodobě dosahoval nejlepších výsledků ve fleetboardu a má dostatečné zkušenosti z provozu, aby se mohl stát dobrým školitelem. Jsme moc rádi, že tuto nabídku k 1. 9. 2017 přijal a je našim řidičům plně k dispozici. Na začátku září jste změnil pracovní pozici na školitele a pracujete s […]