M+L Logistik

Odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku na území ČR

Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16.3. po dobu 30 dnů budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech.

Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list.

Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

Důležité odkazy týkající se koronaviru

Důležité odkazy (koronavirus COVID-19)

(dne 15. 3. 2020)

Důležité odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/

  • ĆESMAD BOHEMIA:          https://info.odoprave.cz/aktualne
  • Ministerstvo zdravotnictví:  mzcr.cz – zdraví a hygiena
  • Státní zdravotní ústav:  szu.cz – zdraví a hygiena
  • Ministerstvo zahraničních věcí:  mzv.cz – zahraniční cesty
  • Ministerstvo dopravy:  mdcr.cz – doprava
  • Ministerstvo vnitra:  mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Informační linky:

  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 – zdraví a hygiena
  • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 – doprava
  • Ministerstvo vnitra: 224 181 111, 224 182 425 – bezpečnost, hranice a pobyty