Důležité odkazy (koronavirus COVID-19)

(dne 15. 3. 2020)

Důležité odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/

  • ĆESMAD BOHEMIA:          https://info.odoprave.cz/aktualne
  • Ministerstvo zdravotnictví:  mzcr.cz – zdraví a hygiena
  • Státní zdravotní ústav:  szu.cz – zdraví a hygiena
  • Ministerstvo zahraničních věcí:  mzv.cz – zahraniční cesty
  • Ministerstvo dopravy:  mdcr.cz – doprava
  • Ministerstvo vnitra:  mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Informační linky:

  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 – zdraví a hygiena
  • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 – doprava
  • Ministerstvo vnitra: 224 181 111, 224 182 425 – bezpečnost, hranice a pobyty