Přeprava sypkých hmot

Nabízíme speciální přepravy sypkých materiálů ve vlastních 30" kontejnerech.

Typicky přepravované zboží v oblastech:

  • petrochemický průmysl (granuláty)
  • energetický průmysl
  • zemědělský průmysl (obiloviny, krmné směsi, granuláty)
  • dřevozpracující průmysl (štěpka)
  • stavební průmysl (stavební hmoty)

Přepravy můžeme realizovat jak po silnici, tak po železnici, s možností dočasného uskladnění materiálu ve vlastních meziskladech s dostatečnou skladovací kapacitou.

Součástí poskytovaného servisu je i možnost překládky materiálu z kontejnerů do autosil, pro kterou disponujeme technologií využívající vzduchové dopravní cesty.

 

Sypké hmoty

Pro více informací kontaktujte:

p. Marek, projektový manažer
+420 737 235 624, dmarek@m-l.cz

p. Mašín, ředitel dopravy
+420 737 235 635, mmasin@m-l.cz