Přeprava ADR

V rámci přeprav nebezpečných věcí dle mezinárodní Dohody ADR nabízíme:

  • kusové i celovozové přepravy tříd nebezpečnosti 1- 9 (kromě třídy 7 - radioaktivní látky a s omezením třídy 1 - výbušné látky, kromě třídy 1.4S)
  • bohaté zkušenosti s přepravou plynů v tlakových lahvích (dlouhodobá specializace na tento typ přeprav)
  • přepravy ADR v režimu kombinované dopravy a využitím výhod tohoto systému (např. vyšší přepravní kapacita, hmotnost)
  • on-line monitoring zboží (vozidel) pomocí GPS, který podporuje dohled nad bezpečností přepravy
  • vybavenou techniku v souladu s požadavky ADR (pravidelná kontrola a údržba zajištěna v rámci informačního systému; on-line telematické informace o vozidle – nahuštění pneumatik, opotřebení brzd, styl jízdy, intenzita brzdění apod.)
  • odborně vyškolené řidiče pro tyto přepravy (nad rámec zákona absolvují kurzy defenzivních jízd a prevence převracení vozidel)
  • zajištění odpovídajících ochranných prostředků pro osádky vozidel
  • konzultace přeprav nebezpečných věcí s vlastním bezpečnostního poradcem ADR

 

adr

Pro více informací kontaktujte:

p. Mašín, ředitel dopravy
+420 737 235 635, mmasin@m-l.cz

p. Marek, projektový manažer
+420 737 235 624, dmarek@m-l.cz

p. Chromý, bezpečnostní poradce ADR
+420 737 235 613, dchromy@m-l.cz