Historie

 • 1992 založena společnost AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o.
 • 1995 zahájena služba silničních přeprav námořních kontejnerů
 • 1997 zahájeno monitorování vozidel systémem EutelTruck
 • 1998 přepravy pod kontrolovanou teplotou realizovány ze 40 % z celkového portfolia
 • 2002 změna sledování vozidel na systém GPS
 • 2003 změna obchodního názvu z AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o. na M+L LOGISTIK s.r.o. – v souvislosti se změnou dochází k zásadnímu přechodu z poskytování silniční dopravy na zajištění komplexních logistických služeb
 • 2004 certifikace společnosti – management kvality ISO 9001 (Lloyd´s Register)
 • 2006 získána dotace na vzdělávání zaměstnanců 3,5 mil. Kč (marketing, management, jazykové kurzy, projektové řízení, interpersonální dovednosti apod.)
 • 2008 uzavřen dlouhodobý kontrakt na přepravu nebezpečných věcí (ADR)
 • 2009 získána dotace na nákup manipulovatelných návěsů a kontejnerů (pro provoz v režimu kombinované dopravy) 11,6 mil. Kč
 • 2011 získáno ocenění od MDČR za projekt kombinované dopravy v rámci soutěže Volná cesta (nárůst podílu KD oproti minulému období o 45 %)
 • 2012 poprvé překročen počet zaměstnanců 200
 • 2012 M+L LOGISTIK s.r.o. se stává součástí skupiny spolupracujících společností – UPLINE CZ s.r.o., VELLERIN, a.s.
 • 2014 zahájena obnova vozového parku (z 50 % již realizovaná obnova z EURO V na EURO VI)