M+L LOGISTIK Group

Společnost M+L LOGISTIK úzce spolupracuje ve skupině s dalšími dvěma společnostmi; UPLINE CZ a VELLERIN. Výsledkem této spolupráce je tak široká nabídka služeb zajišťující komplexní logistický servis pro zákazníky.

Všechny tyto společnosti mají dva vlastníky, kteří určují vize a směřování společností.

Zaměření společností

  • M+L LOGISTIK: silniční doprava, skladování, komplexní logistické služby
  • UPLINE CZ: kombinovaná doprava, skladování, manipulace s kontejnery, překládka materiálu (paletizované zboží, sypké materiály), překládka silnice / železnice
  • VELLERIN: správa a pronájem budov a skladů, servis motorových vozidel, administrativní služby v dopravě, správa a vývoj SW aplikací v dopravě