Kombinovaná doprava

Nabízíme služby kombinované dopravy (typicky realizace prvního a třetího úseku po silnici, druhý úsek realizován po železnici), kde disponujeme vlastní přepravní kapacitou.

Rozdíl v použité technologii:

Pro realizaci se využívá speciálních návěsů, které se liší oproti běžným svým konstrukčním provedením, umožňujícím překládku návěsu ze silnice na železniční vagón a naopak.

Hlavní výhoda kombinované dopravy:

 • možnost vyšší přepravní kapacity (hmotnosti) přepravovaného zboží oproti silniční přepravě
 • eliminace rizika kongescí při přepravách na větší vzdálenosti
 • významná redukce tvorby skleníkových plynů (CO2) při přepravách

Pro realizaci přepravy disponujeme:

 • manipulovatelnými plachtovými a chladírenskými návěsy (na železnici je naložen pouze návěs bez tahače)
 • kapacita návěsů 100 m3, provedení XXL
 • vlastní kontejnery 30" (možné jak pro přepravu paletizovaného zboží, tak pro přepravu sypkých materiálů)
 • možností zajistit přepravní kapacitu v režimu kombinované dopravy (silnice, železnice)

Typicky přepravované zboží v oblastech:

 • potravinářský průmysl
 • zemědělský průmysl (obilniny, luštěniny, krmné směsi atd.)
 • petrochemický průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • strojírenský průmysl
 • stavební průmysl (stavební hmoty)

 

kd

Nejčastěji využívané přepravní proudy v režimu kombinované dopravy:

 • V ČR přepravy Čechy – Morava
 • Terminály: Lovosice, Mělník, Ostrava – Paskov, Olomouc, Přerov, Obrnice u Mostu (CZ), Duisburg, Hamburg (DE), Antwerpen (BE), Rotterdam (NL)

      

Pro více informací kontaktujte:

p. Marek, projektový manažer
+420 737 235 624, dmarek@m-l.cz

p. Mašín, ředitel dopravy
+420 737 235 635, mmasin@m-l.cz